Håvard - Kontakt: mobil 90046861 | E-post:havardhervik@msn.com

Gå eller løp for livet!

Det er gjort mye forskning på kondisjonstrening for angst, depresjon, overvekt, alkoholproblemer og ensomhet. Dr. Fredrik Harper har utviklet en metode for dette som virker!

For å redusere depresjon og øke produktivitet anbefaler han opp til 9-10 km moderat/sakte/variert gange eller jogging 5-7 dager i uka. Du starter forsiktig (lengde, fart og antall dager) med to ganger i uken, og øker distanse opp til anbefalt lengde.
For å redusere angst, spenninger og stress anbefaler han 5 km+ i moderat tempo 5-7 dager i uka. Start opp med to dager i uka, og kom opp i anbefalt dose etter noen uker.
For å skape et alternativ til alkohol, bedre selvbildet og selvtilliten anbefaler han 3 km+ i sakte jogg 4 dager i uken+
For redusert vekt og bedre selvtillit anbefaler han 5 km+ i moderat tempo 5-7 dager i uken.

Fysisk aktivitet gjør at hjernen skiller ut dopamin som gjør deg glad og rolig.
Fysisk aktivitet gir deg:
Bedre selvbilde og selvtillit.
Økt viljestyrke
Reell bedret sosial fungeringsevne og bedre sosial kontakt
Reell bedret livskvalitet og økt levealder


Professor Egil Martinsen skriver: "12 studier tyder på at fysisk trening (kondisjons- og styrketrening er like effektivt) er mer effektiv enn annen behandling for milde eller moderate former av depresjon."

En gruppe trente jogging 3 ganger per uke i 8 uker, med en intensitet 70-85% av maksimalt oksygenopptak. En annen gruppe fikk variert fysisk aktivitet som volleyball, fotball og "gym" 2 ganger per uke i 10 uker. Pasientene i joggegruppen fikk signifikant bedre behandlingseffekt i forhold til depresjon enn gruppen med variert trening. Begge gruppene forbedret sin selvtillit betydelig.

Les mer på www.treningskontakt.no